Základní vstupní kritéria

 • věk 18-35 let
 • dobrý zdravotní stav bez trvalé medikace, neprodělané žádné vážné onemocnění
 • zdravotní pojištění platné v ČR
 • hmotnost nad 50 kg
 • Ochota překonat určité nepohodlí a ztrátu času.
Předpoklad členství v registru
 • upřímný úmysl v registru podle svých možností setrvat ( dárce je v databázi veden do 60ti let
Vlastní registrace
 • vyplnění přihlášky do registru
  (dotazník o zdravotním stavu,informovaný souhlas s uskladněním DNA )
 • ověření všech uvedených údajů
 • konzultace s dárcem
 • předání kartičky
 • stěr z bukální sliznice (dutiny ústní)
dárcovství je bezplatné