Nadace Haimaom

Nadace na podporu transplantace kostní dřeně pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení.

Léčba nádorových onemocnění krvetvorby patří celosvětově k těm nejnákladnějším. Vzhledem k omezeným finančním možnostem našeho zdravotnictví i grantových zdrojů byla na půdě Hemato-onkologické kliniky v Olomouci v roce 1997 založena Nadace Haimaom, jejímž hlavním cílem je podpora transplantací kostní dřeně.

Posláním Nadace Haimaom je pracovat na zlepšování hospitalizačních podmínek pacientů s vážnými poruchami krvetvorby, prohlubování všestranné péče o ně, zkvalitnění a doplnění lékařské a laboratorní přístrojové techniky, materiálního vybavení a podpory vzdělávání pracovníků HOK FNOL a LF UP v Olomouci.

Díky podpoře dárců je nadace schopna realizovat řadu projektů, které napomáhají
pacientům zvládnout náročnou životní situaci. Z darovaných finančních prostředků bylo
pořízeno například následující vybavení lůžkových oddělení a ambulance:
– EKG s příslušenstvím
– Defibrilátor
– Sonografický přístroj Landvind Mirror 2HD s příslušenstvím
– Victoria Versa – elektrická odsávací jednotka
– Moderní lůžka pro pacienty
– Antidekubitní matrace
– Osvětlovací a instalační rampy LR-H II
– Rotopedy pro pacienty

Velice si vážíme každého příspěvku, díky němuž můžeme krok pro kroku pomáhat lidem s poruchami krvetvorby a krevního srážení.

Nadace Haimaom
Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP v Olomouci
I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc
Tel: 588 444 360
E-mail: info@haimaom.cz
Č.ú.: 19-1012660297/0100
www.haimaom.cz